Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

VÁN CỜ

VÁN CỜ

Rã đám.
rũ áo đứng lên
quờ tay quân cờ tan tác
đêm te tua
 ngày rách toạc
lảo đảo lè nhè sát phạt
vểnh râu / cụp mắt
Thắng - Thua

Tàn canh
Tàn mùa
có tàn ván cờ ma quỷ?!

Không có nhận xét nào :