Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

CHÔNG CHÊNH

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đại dương, bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên
( viết cho Nguyễn Bính Hồng Cầu - tác giả NHẶT BÓNG MÌNH )

Em tôi tìm nhặt bóng mình
Để chông chênh bớt chông chênh một vài
Tôi khư khư giữ bóng tôi
Mà chông chênh vẫn suốt đời chông chênh

Không có nhận xét nào :