Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

NGÁC NGƠ KHUYA BIẾT VỀ ĐÂU.

NGÁC NGƠ KHUYA BIẾT VỀ ĐÂU.

Nhặt khuya vo chả đẫy tay
Vắt cho khô kiệt chát cay cuộc người
Mưa cơn dở khóc dở cười
Nhàu nhàu cánh gió xơ tơi thõng buồn.

Quặn khuya biển nổi sóng cồn
Bao giọt nước bấy oan hồn phiêu linh.

Xót xa muối xát lòng mình
Đáy cát đau
Ngọn nước dềnh... càng đau.

Ngác ngơ khuya biết về đâu?

HatCat
11/08/2016

Không có nhận xét nào :