Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

MUỘN

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, đám mây, chạng vạng, ngoài trời, nước và thiên nhiên

Muộn cà muộn muối muộn dưa
Muộn trăng, muộn ánh tua rua đỉnh đầu
Muộn đêm vai tựa vai nhau
Lặng thầm vá víu nát nhàu thời gian.

HatCat
02/08/2016

Không có nhận xét nào :