Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

THƠ BÌNH THANH - NGÂU

Kết quả hình ảnh cho mưa ngâu

Chiều thôi buồn 
 Sau Ngâu

Tình thôi sầu 
Sau Ngâu.

Sao không màu rơi năm canh không màu
Trăng ngà ru tàu cau
Sương tê tê hăng thơm 
Vôi nồng cay giầu xanh ai têm? 
Môi hồng son tô môi ai sen hồng tim?!

Nồng nàn hương Ngâu đêm đêm 
Nồng nàn  tình Ngâu êm êm.
Mùa Ngâu mây bông se se Trang đài
Chiều Ngâu mưa hoa xoe dòng Ngân giăng dài...
Từ nơi Ai?
 Về nơi Ai?!
Niềm thương âm thầm miên man 
Tình yêu xôi xa quan san

Kìa ban mai bình minh vàng anh

Kìa hoàng hôn tà dương mong manh 
   Lời thu mơ màng
Tình thu mơ màng
ngân nga trong veo cung đàn.


 Chiều Ngâu trôi 
Tình Ngâu trôi
Chơi vơi
Mây ngàn!    

Không có nhận xét nào :