Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

THU ỐM

THU ỐM

nắng mai ốm dậy
 bủng beo
thõng
treo
cong cành xám.
sẻ chun mỏ vóng vót
gọi đàn
 tao tác buột hơi.

 tạnh giông
gió rã rời
lá lìa đêm xót
thu uể oải quặn lòng buốt ruột
mây phù thũng
đau.

Không có nhận xét nào :