Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

NGÂULặng đi đừng khóc
 Ngâu ơi!
Canh ba tiếng vạc hụt hơi rớt đàn.
Thất tình lầm lụi Ngưu Lang
Gom mây lửa đốt Thiên Đàng thành tro
Chức Nữ lòng dạ vò tơ
Phá beng khung cửi ném lò Luyện Đan.

... Sao tán loạn, gió toang hoang
Bùng bùng sóng cuốn Ngân Giang toác bờ
...

Ngâu bóc xóc, Ngâu vật vờ
Chợt đâu rơi tõm túm thơ... nhàu nhàu

-------

(Thơ này đề gửi tặng Ngâu.)

Hạt Cat
08/08/2016m

Không có nhận xét nào :