Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

GỬI BÁT TRÀNG

Gửi BẮT TRÀNG

(Bạn Pham Thị Hải CLB Thơ Bát Tràng nhắn Hat Cát về chơi...
Nhưng không về được. Đành gửi Bạn vài lời tạ lòng)

Bát Tràng à... Bát Tràng ơi!
Ai gom sông nước biển giời về đây
Đất bùn hoá bướm ong bay
Đây làn gió
 Đấy áng mây... 
Bồng bềnh.
Sóng tình nghiêng mạn thuyền tình
Nhị Hà ru rím tểnh tênh cánh buồm.

Vô tri đất hóa linh hồn
Tay hoa vẫy ngát vàng ươm lúa đồng
Chè xanh xanh biếc tấm lòng
Phau phau màu sứ, hồng hồng sắc men.
Ngạt ngào hương toả bầu sen
Chắt tinh khôi ủ sao đêm rạng ngời

Bát Tràng à, Bát Tràng ơi!
Long lanh ánh ngọc, ngời ngời vẻ xuân!
Giếng thơi nước giọt trong ngân
Cầu bán nguyệt nhớ bàn chân ai người...

Gạch hồng xây mấy dạo rồi
Tình xa xôi... 
gửi xa xôi 

Mặn nồng!


2014- 2017

Không có nhận xét nào :