Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

LINH HỒN & THÂY MA

LINH HỒN và
THÂY MA

1- LINH HỒN

Họ chết rồi
Không còn mở mắt
Không còn bước đi
Mặc khen chê
Không phân sang hèn giàu nghèo cao thấp
người nằm, người ngồi, người mép bờ, người đáy nước
chết cho quê hương.
Họ -
người còn dúm xương
người không mảnh cốt...

Họ - linh hồn trong suốt
 ấm áp nguồn nhớ thương
là  sao dẫn đường
là gương soi cho ta lau mặt.

Họ - những linh hồn đã chết
vẫn còn sống giữa bao la.

2- THÂY MA

Thế kỷ hai mốt này
Chả ra đường ta cũng gặp ma
Những thây ma sống
Ngồn ngộn giữa nhà cao cửa rộng
Múp míp bàn tay nhón tiền
Leo lẻo lời thánh hiền
Băm gỏi suối sông, rừng núi
Nấu xúp biển khơi,  đồng nội
Bán lấy tiền.
Bán lấy tiền
Bán
Cả tổ tiên
Cả lương tâm, danh dự...
Thây ma sống tanh vàng mủ
Thây ma sống đem rầm tâm.
Huỳnh huỵch bàn chân
Cướp đường giật chợ.

... Gầy gò đói khổ
Đất nước xác xơ nghèo
 lổm ngổm những thây ma.

Không có nhận xét nào :