Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

THÁNG BẢY ĐI QUA MIÈN TỐI

THÁNG BẢY ĐI QUA MIỀN TỐI

Tháng Bảy đi qua miền tối
của ma trơi
của ma đói
 của vòng vòng tội vong.

… Cái hồi là người, cũng giọt máu hồng,
cũng bào thai bụng mẹ
Kẻ chín tháng mười ngày chẵn lẻ
cha mẹ trông chờ
ông ngóng bà mong.
Kẻ lạc nước ròng
mưa cạn
giọt sữa rơi ngoài bát
hạt cơm vãi ngoài mâm.

...
Miền tối đen rầm
đêm loạng choạng.
 nhập nhèm thiện ác.
Kẻ tội đồ lao vào lửa đoạn đời.

Lép nhép tanh hôi
rắn rết bò lổm ngổm.
lũ lĩ quan tham giật thột
héo ruột quắt gan lo bạc nén, vàng cân.
Vẫn nhăm nhăm
bớt xén vạc dầu, củi lửa.
Thoả thuê
ăn cướp và hối lộ…

Phởn phơ quỷ sứ
hùa nhau dọa người hiền.
...
Tháng Bảy
Hồn chùa chiền
sực mùi hương phấn
sặc rượu bia, hôi thịt mắm.

Hồn rừng xanh
trơ gốc, khô cành
toang hoang ghẻ lạnh.

Hồn suối sông
 đáy cát rạn lòng
xác khô tôm cá, rêu rong
 đen ngòm xú uế.

Hồn thành phố
đám đông nghếch mặt, quay lưng
cố
bịt tai
nhắm mắt dửng dưng.

Hồn mái gianh
vờ vật
đói no
 không ngô bồ
không lúa cót
Thắt gan buốt ruột
cầu
Nam mô..
Nam mô
Nam mô cứu khổ !

...
Miền tối
ma ngoi ngóp thở.

Ngó trần gian ghẻ lở
Thú người
Rồ dại sinh sôi.
*
Những còn có một Tháng Bảy rạch trời
Phơi miền thật
Chói lòa Tâm Phật
- Con Người.

Không có nhận xét nào :