Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

MỘT MÌNH

Hình ảnh có liên quan


Một mình . Cũng chẳng lẻ loi
Một mình ngang đất, dọc trời...  xông xênh
Khỏi đêm chộn rộn bóng hình
Khỏi ngày thấy lọn mây xanh cũng rầu...


... Đã hay dâu chẳng là đâu
Ba bề trống vắng, muộn sầu bốn bên
Một lia lá rụng mé hiên
Một lùa ngọn chổi quét nghiêng mép hè...
Bải bơ hơi ấm ngoài lề
Một thìa dấm cũng chua lè miệng ai

Dở hay cũng một cuộc người
Đã trong gương giá, lại sôi vẻ hồng
Mang mang nước cuộn dòng trong
Thảnh thơi cá lội, sóng lồng một khi...

Nhẹ thuyền rảnh mái nẻo về
Nông sâu chèo lái, sớm khuya bồng bềnh
... Hữu duyên mà lại vô tình
Cầu tre đơn gióng, bờ kênh trụt trồi
...
Một mình đâu phải đơn côi
Vươn vai đến chín tầng trời... xông xênh.

Chim xanh về đậu lồng xanh
Ta đi hái gió đu ngành triền non.
Một mình ngược ngọn sóng cồn
Bể Đông ta lội, Thái sơn ta trèo
Đỉnh ngàn nghe lá thông reo...

Không có nhận xét nào :