Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

MƯA RẰM THÁNG BẢY

MƯA RẰM THÁNG BẢY 

Mẹ ơi! 
Mưa rằm tháng Bảy
run rẩy
Lá 
run rẩy 
Cây.
 ướt sũng mây
 trời lưng xám xịt

Mẹ xa
nồi cơm nát
 dính bết
thìa canh.

Tâm can con / sắt đỏ 
 buốt dạ
xót lòng

 Con một mình
một miếng ngon ứa dâng nỗi mẹ
mây chồng mây, gió dồn gió
thấp cao lọ mọ bàn chân.

 rằm tháng Bảy mưa cơn tẩy trần
 hồn linh thôi khốn khó
 Tứ diệu đế 
NGỘ
con về bình an.

Mưa
Mưa
mưa lang thang
gió lang thang 
côi cút con lang thang...

Cõi nhân gian
Tháng bảy mưa
Đầm đìa khuông giời

Nước .

Không có nhận xét nào :