Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

NÓI VỚI NƯỚC MẮT

NÓI VỚI NƯỚC MẮT

 đừng trong veo 
đừng  mặn chát
nhoè nhoẹt tia nắng nhạt
bước cuối liêu xiêu.

đưng buốt nữa nỗi chiều
 đừng xé toang lá phổi
thân còm cõi lần mò bươm rách tối
nín lặng chờ sập đêm.

ướp băng tim
để thôi cồn cào  dạ
bởi muôn xưa nặng nợ
nên kiếp nghiệp này cùng kiệt nỗi đơi côi.

lạnh đời
xa mù bóng lẻ
Nước mắt sao mặn thế
 xót quặn lòng .

Không có nhận xét nào :