Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

HOA SỮA với lời nối của một bạn thơ đã mất.


ngọt ngào.HOA SỮA

Ấp e hương sữa nhành xanh
Thoáng bóng anh, thoáng hình anh xa mờ
Giấc tình mơ, giấc hồn mơ
Sương mong manh
lọc
giot thu
ngọt ngào.

********

Tho Vuong

" Sương mong manh
   Lọc
   Giọt Thu
   Ngọt ngào "
Hương bay trong gió xôn xao
Ru hồn phiêu lãng, lạc vào ước mơ
Trời thu xanh ngát như thơ
Hương hoa sữa với hương thu ngọt ngào

Không có nhận xét nào :