Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

TÔI VỀ MỘT CÕI RIÊNG TÔI

TÔI VỀ MỘT CÕI RIÊNG TÔI

Tôi về một cõi riêng tôi
Xôn xao chim chóc vẫy trời chen bay
Thoả lòng khoả nắng, vầy mây
Vô vi dọc tháng, ngang ngày bình yên.
Dõi ngà trăng dát vàng hiên
Nghe lao xao  gió dục đêm gọi mùa...
Cửa thiền hé lọt sao thưa
Con thuyền Bát Nhã lặng lờ dòng trôi...
Ngắn dài... cũng cặp bến giời
Tẻ vui ... cũng trót kiếp đời phong lưu.

Vi vu hồn mộng phiêu diêu
Một da diết
mấy cõi yêu
vơi đầy...?

An lành đáy nước vòm mây
Một mình tôi
 giữa
 cỏ cây ngát mùa

Không có nhận xét nào :