Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Kết quả hình ảnh cho trống không
Là mưa.. .hat hạt ướt chiều
Là ai, ai thả bùa yêu chuốc giời? 
Là tôi hay chính là người
Dồn muôn năm một cuộc cười vu vơ? 

Là gió sợi sợi vò tơ
Là tà dương rớt vật vờ ngọn lau
Là lững lờ những muộn sầu
Gom kiếp kiếp đổ vực sâu.
Để rồi...

Có về nhặt giọt nắng rời 
Kết hoa đăng lập loè chơi.
Nhé mính! 

Hat Cat 25/06/2017

Không có nhận xét nào :