Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

HOÀNG HÔN EM

HOÀNG HÔN EM

hoàng hôn em
vẽ lưỡi liềm trăng non
cuốn hương hạ huyền ủ men đời cuối nẻo.

hoàng hôn em
ríu rít chim liếu điếu 
xới xáo thóc vàng sân

 hoàng hôn em 
 khuyết hao trăng 
vo vẹn ánh rằm.

Hat Cat
11/07

Không có nhận xét nào :