Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

XIN CÁM ƠN

XIN CÁM ƠN

Nhét thương đau dưới đáy tim mình
tôi lục ruột gan tìm niềm tin xưa cũ
Cái niềm tin chói ngời lúc bom gào đạn rú
Niềm tin sắt đá màu tươi.


"Đảng là mặt trời
Cho tôi sáng lòng, sáng mắt"
( A - ra - gông* đã tin, đã viết ) .
Chúng tôi đã tin, đã hát....

bây  giờ
Nếu ở Việt nam
nếu ông chưa chết
Ông có đau nỗi đau tôi?!

Nơi
Sói tru tiếng người
Tan núi hoang rừng, thú chim táo tác
Ruộng đồng băm nát
Cá tôm ngộp nước
 bụng phơi,

Lều bều niềm tin
lặn ngụp
trụt trồi.

,..
Sẽ một ngày
Đất nước tôi
Qua tối đen
 lại đỏ mặt  trời
lại hừng đông lửa.

Xin cám ơn Đảng của tôi
- Người dạy tôi
mở mắt
mở lòng.

Tin
niềm tin nhân quả.

***********
A- ra - gong Nhà thơ CS Pháp Tác giả Bài " ĐẢNG ĐÃ CHO TÔI SÁNG MẮT SÁNG LÒNG " mà tuổi tôi ai cũng thuốc lòng, hát cả ngày.

Không có nhận xét nào :