Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

BÔNG LAU

BÔNG LAU

Mây giăng màn
buông địa đàng dang dở
buông địa đàng lầm lỡ
xếp bằng thiền gió bông lau.

Rão canh thâu
mòn trưa trắng
Bông lau gió
đu chim xa tiếng mỏng
lăn sỏi gần còng cọc tiếng rơi

 Đung đưa
Bông lau nắng bơi
đuổi trăng vệt sáng
quệt nhem trời chì xám.
 lay
Bông lau gió lướt buồn
vết chân chim lạ
 đuôi mắt ai xa.

Bông lau lá
bông lau hoa
Bông lau mưa nắng
bông lau gió lặng
Xe tình chằm kín chiều hôm.

Địa đàng - thiên đàng
Bạc trắng bông lau gió.

Không có nhận xét nào :