Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

NÓI VỚI TUỔI GIÀ

NÓI VỚI TUỔI GIÀ

Sao dè sẻn thế? 
 - Giọt lệ già
đùng đục cát pha
sạn cắn nơi đáy mắt.
chiu chắt
lắng đầy vơi
vụn tơi nỗi lòng dâu bể.


Sao khô khan thế? 
tình già
vét nắng tà
gom mưa rớt
Lặn vào trai ngọc
  hiện hồn trong.

Tuổi già
chốc mòng khổ ải
 Đời 
Bơ bải 
Kiếp ta bà mông lung...

Không có nhận xét nào :