Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

TRIẾT LÝ VẶT

TRIẾT LÝ VẶT

Cuộc đời là cuộc chơi
Là vé số muôn lần không trúng thưởng
Không ai thua và cũng không ai được
Không mất cũng chả còn.


Tụ ru mình an lạc cõi thiền
Rớt chèo là bến
Không tiễn người đi, cũng không chờ kẻ đến
Mặc may rủi sat - na...

Loay hoay thần tiên, nhốn nháo quỷ ma / hư - thực
Loài người trằn lưng đánh vật
Quanh quanh cõi  đời -Trò tạo hoá trêu ngươi.

Vô nghĩa cuộc chơi
Lấm lem dâu bể.

Ta dấu hồn dưới cỏ
Nghé đảo điên đời...

Không có nhận xét nào :