Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

KHÔNG ĐẶT TÊN

KHÔNG ĐẶT TÊN 

Cũ xưa nỗi nhớ
lãng đãng mây ngàn 
Một mai nỗi nhớ
sương khói lụi tàn 


chiều  diệu vợi
lắng mắt trong.
nước dòng chấp chới
rối rêu rong.

Nhặt hương ngang bay tóc xoã chiều / cô liêu.
Nhặt nắng soi nghiêng phù du xuội cánh/ phiêu diêu.

Níu đêm lục tìm giấc mơ / trăng trêu
Vét khuya gom lửa sao / đèn khêu.

Thì buông tay thôi
Thì buông tay nhé! 
Mình về trời Tây nắng thiêu.

Thì buông tay thôi
Thì buông tay nhé!
Ta giăng áo manh ủ tình yêu!

Không có nhận xét nào :