Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

ĐÊM

ĐÊM 

Dấu mình trong giấc chiêm bao
Đêm nghe tiếng cú khào khào rúc đêm
Đen. Nhẻm đen đạo thánh hiền
Lạnh tanh khuya vẫn ánh lên lửa đời.


Neo mình giữa vạn chơi vơi
Mà đời bóc xóc ngắn dài toan lo
 Tình muôn lẽ rối tơ vò
Cuộc người tâm - đức duỗi co lồng bồng.

Muối không / mà xót bỏng  lòng
Ớt không / mà rát cay phồng lưỡi nhau.

Né kiếp mình, trốn nỗi đau
Mà sao đêm vẫn nát nhàu như dưa? 
....

Hat Cat
12:07

Không có nhận xét nào :