Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

TRÁI TIM ĐAN CÔ

TRÁI TIM ĐAN CÔ

Nhặt niềm tin từ vụn nát đời
ủ giọt hồng máu đỏ
Xẹt lửa
bừng trái tim Đan- cô

Mịt mù
cành Đức xạm đêm
lá Phúc quẳt queo khuya tàn lụi.
Cây Đời vẹo cong
Rễ dùi đá núi
Nước nguồn vắt giọt đục trong 

Trời sao băng
Loé đêm
 quắc vòm cao
Trái tim Đan cô_ / sét lửa.

Không có nhận xét nào :