Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

MỘNG MỊ TUỔI 70

MỘNG MỊ TUỔI 70

( Tặng các bạn U 70 của Lão Bà bà)

Mộng mị tôi về ngày xưa
...Tóc mun cuốn đôi chân sáo
má hồng trái táo
mắt hạt nhãn đenmôi nhót hồng và giọng nhót chua lòm.
Là Tôi - thiếu nữ.


Tôi hôm nay không là tôi xa cũ
Tóc ráp dòn tinh nứa
Da đất nâu vàng
Má nhăn. Môi cũng nhăn.
Nhăn đất trời 
70 năm dài ngắn.
... 70 mùa hè bức oi 
70 mùa đông tê cóng
70 thu vàng và xanh 70 xuân.

... Bỗng thấy trời rất gần
Tôi thò tay quơ mây nhồi gối
nhặt sương lạc tắm ban mai tươi rói
dục lí lắc chuông rung gió gọi thơ.

Đằm mình trong mơ
thả hồn mộng mị
Tôi - sông con miệt mài về bể
ăm ắp dòng trong.

... Phiêu du mênh mông
 đời vô tận.

Hat Cat 12/11/2016

Không có nhận xét nào :