Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

ĐẤY - AI. ?

ĐẤY AI? 

Lạ quen giọng nói đầu dây
Nẻo xa xăm khuấy vơi đầy chờ mong.
Đã rằng đừng ngóng, đừng trông
Mà sao lòng cứ giục lòng nhớ ai.

Trăm năm là ngắn hay dài? 
Thơ ngây dáng trúc hình mai héo mòn.

Tình bão giông, phận sóng cồn
Tạnh rồi. Tàn cuộc nước non hẹn thề.
Đắm thuyền bến lú, dòng mê
Mái chèo mông muội lối quê, nẻo làng.

Nhoẻn cười ... hạt  lệ quệt ngang
Cay đôi  mắt ướt, ráo hàng mi khô.
Chút lửng lơ, thoáng hững hờ
Đong thương, khảo nhớ lập lờ đấu / thưng.
Dối nhau
 hay 
tự dối lòng?
Vo chặt mây, cuốn vòi rồng làm mưa.

Gió sương ngần ấy đủ chưa? 
Mà bổng trầm tiếng a lô bỡn đời
Chập chờn cuối mút cuộc người
Ai nhớ đứng? 
Ai thương ngồi?
Đấy ai? 

Hat Cat
15/07

Không có nhận xét nào :