Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

CHO THÔI NHUNG NHỚ

CHO THÔI NHUNG NHỚ

(. một bạn học ra đi ...)

Ván đời, lỡ cuộc nước mây
Đành vo giông bão giữa tay mà cười.
Trăm năm là ngắn hay dài
Trần gian một cõi đúng sai mấy thì.


Thôi, còn nhung nhớ làm gì
Kìa bể thẳm, kìa sơn khê... quay vòng
Tểnh tênh  nửa gánh  tang bồng
Rẽ ngàn sông đạp sóng lừng.
Ta bơi

Cuộc người.. một thoáng mà thôi
Thả hoang vu gió cuối giời vù bay.
Đáy đời nhói buốt chân mây
Vực sâu trở dạ 
vặn dây xoắn rừng.

Cho thôi nhung nhớ là mừng
Buộc càn - khôn xếp dửng dưng xó nhà.
Xắn tay vơ váo chiều tà
Rải hoang hoải nắng 
muối hoa tàn mùa.

Hat Cat 06/07

(Tranh DH)

Không có nhận xét nào :