Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

THOÁNG ẤY - THOÁNG NÀY

THOÁNG ẤY - THOÁNG NÀY 

 Thoáng ấy 
bàn tay ai 
đặt ngang vành mũ.
tóc xanh ai xoà gió
mắt ai hạt huyền
má hồng 
 môi thắm duyên
trái đầu mùa trao nhau
năm tháng.

đá chưa mòn, sông chưa cạn
mịt mù bãi bể nương dâu
rong ruổi vó câu.
*
Thoáng này
lặng bên nhau 
muộn chiều lam khói
lòng tay vụn chiều nắng quái 
Rơi.

 Về xa xôi
phố vắng bàn chân ly biệt.
thoáng ấy
thoáng này
chìm muôn một
nỗi ai hoài
xưa; rất xưa.

Hat Cat 04/07/2018

.

Không có nhận xét nào :