Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

CẠN MÙA

\
CẠN MÙA

hết rồi mùa ạ
hết mộng mơ
hết mong đợi
... Tôi về mình / tĩnh lặng dòng trong.

cuộc người rỗng không
cuộc đời rỗng không
không buồn, nhớ
... Tôi về mình / yên ả hoàng hôn.

 hoa thơm
đồng bát ngát
miên thảo hương ngào ngạt
... Tôi về mình / an lành hư không.

Cạn mùa đòng đòng
Cạn mùa thóc lép
Cạn mùa cá bột 
Cạn cả rơm hoai, rạ mủn.

... Tôi về mình /vô định  hư không.

Hat Cat 21/08/2017

Không có nhận xét nào :