Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

MẶC EM


(gửi bạn cũ)

Trả em hạt nắng chiều đông
Mặc em rắc tía, gieo hồng. 
Mặc em!


Kìa, 
 Tia nắng quái rọi nghiêng
Về đi. Mặc gió với em một mình!

Vạt mây ngang cửa tênh tênh
Em gieo hạt nắng của mình vào mây.

Chiều in gầy guộc hàng cây
Chuông chủa khoan nhặt vơi đầy tam quan.

Bước tang bồng, gánh quan san
Hạt vàng nắng -  nắng hạt vàng khác đâu! 

Về đi. 
             Đêm đã sẫm màu
Sao lưng trời nép vào nhau tự tình.

Mặc em với bóng của mình
Chung nhau ươm hạt duyên tình mùa đông!

Hat Cat 2011

Không có nhận xét nào :