Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

MẶC EM


(gửi bạn cũ)

Trả em hạt nắng chiều đông
Mặc em rắc tía, gieo hồng. 
Mặc em!

Kìa, 
 Tia nắng quái rọi nghiêng
Về đi. Mặc gió với em một mình!

Vạt mây ngang cửa nhẹ tênh
Em gieo hạt nắng của mình vào mây.

Chiều in gầy guộc hàng cây
Chuông chủa khoan nhặt vơi đầy tam quan.

Một đời gánh kiếp hồng nhan
Giọt trong giọt đục ngập tràn bờ đau.

Về đi. 
             Đêm đã sẫm màu
Sao lưng trời nép vào nhau tự tình.

Mặc em với bóng của mình
Chung nhau ươm hạt duyên tình mùa đông!

Hat Cat 2011

Không có nhận xét nào :