Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

VUI : HÌNH NHƯ HỌ ẤY ... HÌNH NHƯ...

VUI CƯỜI NGÀY BÃO - HÌNH NHƯ HỌ ẤY... 

1-- Hinh như họ ấy ... hình như... 
Lúc nghêng ngang, lúc ngù ngờ
đến hay.
Cay chua rượuj hũ vơi đầy
Dọc ngang thiên hạ muôn hay
riêng  mình.

Ổi ương nửa chín nửa xanh
Người ương
một nhịn chín lành cho qua.

Phiêu bồng nụ mộng tưởng hoa
Hươ tay họ ngỡ sơn hà trong tay.
...
2-- Thôi.
Đành vờ dại, giả ngây
Nhìn nghiêng ngả 
họ 
tỉnh say cuộc người.
Mắt nheo le lé mím cười
Ôm tung toé cất a ời.. giọng ru.

Hình như họ ấy... hình như...
Kệ 
Ta ngoắng nước ao tù 
vớt sao.


Hat Cat 17/7/2017

Không có nhận xét nào :