Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

NGÀY XƯA NGÂU

NGÀY XƯA NGÂU

Ngày xưa không có Ngâu
không có chia xa, cắc cớ
không anh, không em và không cả 
một trời nhớ thương
Ngâu em  trong veo sương
Ngâu anh bình minh lửa 
 ta - tuyết băng đông trắng xoá
ta - lốc tố  hè, chợt đến chợt đi.

Ngỡ ngàng Ngâu
ngơ ngác
không về.

Không có nhận xét nào :