Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

LỜI LIỆT SĨ LÁI XE

Đừng tìm em anh ơi
Em với xe bốc lửa
Bom  phạt cây bốc đá
Tung cao hay  vùi sâu?!

Mà em chửa kịp đau
Mà em chửa kịp ngó
Em cùng Xe bùng lửa
Lửa bay lên lưng trời.

Xe rơi hay em rơi?
Bom nổ hay xe nổ
Sắt nung rưng rực đỏ
Nóng ngang ông mặt giời...

Đừng tìm nữa anh ơi!
Tro than em thành đất
Máu em tan vào nước
Hồn em hoá bao la.

Em  vẫn về đồng ta
Trên cánh cò phấn trắng
Em tãi vàng lúa  nắng
Em ủ mầm mạ đông

Em vẫn chăm khóm hồng
Anh trồng bên mộ mẹ
Em vẫn như thơ bé
Níu giỏ anh bắt cua...
Em theo chị lên chùa
Em nghé cha rít thuốc.

Bao nhiêu là thân thuộc
Bấy nhiêu là nhớ thương.

Đâu chả đất quê hương
Đau nào không muối xát?

Đừng vò đời thêm nát
Đừng tìm em nữa, anh!

...

1 nhận xét :

Nguyễn Viết Tân nói...

Ơi một thời máu lửa
Sao lòng mãi chẳng phai ............
.........
Thăm chị -chủ nhật an bình chị nhé -