Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

LÀ ĐÊM

LÀ ĐÊM

tãi vàng lãng đãng màu mơ
trăng nghiêng đêm vẽ vu vơ nét buồn

là ai  - núi đá vẹt mòn? 
là ai - búp lá xanh non đầu cành? 

tơ hơ vênh thác sập ghềnh 
sót trong veo một giọt tình cho ta

Là mắt tình gợn thu ba
Là vườn tình ngát hương hoa duyên tình.

Là đêm, muôn nỗi ta mình
ngạt ngà tựa gió, bập bềnh gối mây.

Rượu tình dốc cạn giấc say.
Không có nhận xét nào :