Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

HẠ HUYỀN TRĂNG

HẠ HUYỀN TRĂNG 

Hạ huyền trăng
buồn
vẹt  mòn xuân thì sắc hạ.
vàng thu lá
nhặt mơ lạc mùa ủ đông.

Hạ huyền trăng
cong
nép gốc đa héo lũa
Quảng hàn cung hoang phế
lối cũ phong rêu.

Hạ huyền trăng 
 bất chợt  mùa yêu 
nõn nà lúa đòng căng mẩy 
hương đồng bỏng rẫy 
chờ mùa tình 
hạt hạt 
đắm mê.

Hạ huyền trăng
rủ gió mây khuya
ngụp lặn giếng tình mướt mát.
... giọt giọt  tình mịn màng
giọt giọt tình trong vắt
lã chã rơi
rơi.

Hat Cat

Không có nhận xét nào :