Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

VỊNH WOULD CUP

VỊNH WOULD CUP 

Dăm miếng da khâu chứ mấy mươi
Mà xui kẻ khóc, khiến người cười
Cẳng dài, chân ngắn thi nhau chạy
Đầu hất, tay vung thoả sức chơi
“Vào lưới” - tiếng hò bung mặt đất 
“Ra ngoài” - nước mắt thấu tim trời
Tiễng rưỡi -thế gian quên khốn khổ 
Bốn năm - trọn ven một niềm vui.

HatCat 07/07/2018


Không có nhận xét nào :