Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

114 -- LINH TINH


Ngó lơ...
Ử cá không tanh
Than trắng bóc, đá lềnh phềnh dòng trôi.

Cầm bằng ngửa mặt lên trời
Chả đười ươi cũng đười ươi một lần.

Trót đà ngu tám chín phần
Thì ngu cho đủ mười phân. Ngán gì!

Chi chi là cái chi chi
Sóng cồn, chài mất cả chì mất theo.

Ma già nhổ tiệt cây nêu
Cành đa, lá dứa phập phều mặt sông.

Muối thì mặn, vôi thì nồng...

Hat Cat 30/1/2017

Không có nhận xét nào :