Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

112 -- NỖI NHỚ ĐẦU GIÊNGSắt se nỗi nhớ đầu Giêng
Đất lật ngược, Biển xô nghiêng... chờn vờn
Chợt khi tủi, chợt lúc hờn
 Chặp sớm xót, chặp chiều thương; 
não nề.


Trách trời khéo bỏ bùa mê
Xui non Xuân rẽ ngoặt về già Đông 
Xui cơn gió bấc lòng thòng
Xui  con sông Cái tẽ dòng chia hai

Thánh Giêng ngắn, tháng Giêng dài? 
Nỗi ai có thấu niềm ai? 
Liệu rằng
Mưa phùn ẩm mủn vành trăng
Dọc ngang Xuân buộc dịt đằng lối xuân.
  
Sắt se  Giêng
nhớ bần thần...


Hat Cat mồng 2 Tết AL


Không có nhận xét nào :