Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

109-- ĐÊM TRỪ TỊCHĐêm trừ tịch em
ảo mờ nhang khói
đèn đường xô màn tối
 giao thừa rón rén sang canh...

Đêm trừ tich anh
 lặng nhớ về xa cũ
lành lạnh hạt mưa xuân phố cổ
nhánh lộc xanh xanh.

Đêm trừ tịch chúng mình
Lỡ dở câu thề hẹn
Tóc bạc xơ kỷ niệm
 Mỏi mòn năm tháng cỗi già.

Quá khứ qua
Mai ngày cũng qua
Mái chèo ải rão
Con thuyền trôi vạn nẻo thơ

Xốn xang giấc mơ
Đêm trừ tịch cồn cào miền nhớ

Đêm trừ tich năm Bính Thân 2016 - 2017

Không có nhận xét nào :