Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

96 --ĐÙA BỨC TRANH "THÓC NHÀ ANH NHIỀU LẮM"


" của hs Truong Son Quach


"Thóc nhà anh nhiều lắm
Cùng anh về, nhé em


Anh giành em thóc nếp, 

Anh giành em thóc nương
Đây tám xoan Hải Hậu
Đó Séng Cù, Điện Biên."


"Nào về cùng anh nhé! 
Hat hạt tăm tắp hương..."

"- Về cùng? 
Chả được đâu
Nẻo gần muôn vách đá
Lối xa rậm rịt lá
Buốt lạnh đến thấu xương"

" Thóc anh vãi trên nương
Hẹn mùa anh sây hạt
Đồng xanh, xanh bát ngát
Lúa xanh, xanh sắc mây."

" Anh ôm trọn ánh ngày 
Ủ ban mai nồng ấm
Gom hoàng hôn tím đậm 
Tô dịu dàng đêm trăng.

..."Trời em lụa thiên thanh
Tình em lửa điệp thắm
Dung dăng em tãi nắng
Cho mùa em sinh sôi..."

" Anh về đi. Muộn rồi.
Gió rung giàn Thiên lý..."

12/01/2017

Không có nhận xét nào :