Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

110--- TA VỀ VỚI ÁNH TRĂNG LUMình ơi
Hạ huyền trăng đằm sâu giấc ngủ
Te tua mây vỡ 
Nửa manh trời bập bềnh đĩa cân

Gió phân vân
dùng dằng đi  ở .
Sông quanh co chín khúc bồi, mười khúc lở 
Ơ hờ nước dòng trôi.

Thấp cao ta hun hút đáy trời
loà lối rẽ.
Ỏ sau rốt cơn mưa loi lẻ
Mình - 
Có còn nhớ bão cuối thu ?

Ta và mình cách nhau ánh trăng lu
Một đời không tỏ mặt.
Cơn nắng bên ta màu mật
Vạt nắng phía mình màu mật
Tụ ngọt ngào sắn khoai.
Ta gặp mình nhen lửa cùng ai
Lửa sực nức hương vị đất.
Lửa lấp lánh nơi khoé mắt.
...
Ta một mình về với ánh trăng lu.
Ta và mình cách nhau ánh trăng lu.


Hat Cat
2h 30 ngày mồng một Ất Dậu
Không có nhận xét nào :