Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

78-- MƠ và MƠ

Kết quả hình ảnh cho mơ

Nhủ mình : thôi chớ có mơ
Cõi đời thật giả  - dối lừa thế thôi
Bán mua
Là chuyện cửa người
Ta về nói chuyện "giời ơi" khỏi sầu
Loăng quăng thơ phú vài câu.
Học Vô vi , luyện phép màu Mật tông.
Biết đời Sắc sắc - Không không.
Hồn theo gió cuốn, níu vầng trăng trôi.

Ta vô tư ngắm sao trời 
Thanh cao là Đạo, thảnh thơi là Mình.

Bạc tiền : Ai muốn thì giành .
Ta không màng, lại trong lành hồn ta.Không có nhận xét nào :