Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

MỒNG MỘT BÁI PHẬT TẠI GIA


Mồng một bái Phật tại gia 
Cụ Đồ múa bút họa ra PHẬT này 

( Cụ Đồ tài tử vẽ chữ Phật bằng Nhật tự - giống hệt người đảnh lễ - trên mảnh báo cũ cho Hat Cat )


Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, cây, chim, ngoài trời và thiên nhiên


Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa và ngoài trời

Không có nhận xét nào :