Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

92 --HỌA NGÀY MỚI _ THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ


NGÀY MỚI

Lành lạnh hanh hao mây xám chì
Giáng Sinh đánh dấu sắp mùa ly
Đôi thằng bạn cũ còn lưu luyến
Mấy đứa trò xưa đã bỏ đi
Nhà vắng vào ra thêm bịn rịn
Người thân lẩn mất hết sân si
Một mình trở lại dòng kinh thuyết
Mộng huyễn giờ đây có khác chi !

Cao Linh Tử
__________________________

BỨC TƯỢNG

Bức tượng họ pha bạc lẫn chì
Quét sau bôi trước kỹ từng ly
Quan to mặt bự nghênh ngang đến
Công chức thân còm lủi thủi đi
Ba vạn… dưới trên đều hám lợi
Chin nghìn… ngang dọc vẫn sân si
Sắc không vũ trụ quy về một
Sừng sững gĩưa đường… có ích chi
HAT CAT họa
__________________________________

CÁN BỘ TỔ CHỨC

Da lão hình như có lẫn chì
Rượu thì mỗi bữa độ mươi ly
Người vào hối lắm lưu bàn tiệc
Khách đến không bao đuổi cút đi
Vợ dại bỏ rơi, lìa cỏ dại
Em xinh xoắn xuýt đặt cây si
Cái ngày nằm xuống không kẻ khóc
Tổ chức như mày có ích chi
Lê Vân

3 nhận xét :

Nặc danh nói...

VỊNH CÁN BỘ TỔ CHỨC
Da lão hình như có lẫn chì
Rượu thì mỗi bữa độ mươi ly
Người vào hối lắm lưu bàn tiệc
Khách đến không bao đuổi cút đi
Vợ dại bỏ rơi, lìa cỏ dại
Em xinh xoắn xuýt đặt cây si
Cái ngày nằm xuống không kẻ khóc
Tổ chức như mày có ích chi

Nặc danh nói...

Câu ba Cát sửa sang vần bằng đi

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Em cám ơn anh