Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

97-- THẮP LỬA HOÀNG HÔN


Sót đốm than hồng 
Đá núi
Lá vàng lanh chanh cuốn cội
Ken nùn lửa
 ủ đêm.

Sót lại lưỡi liềm 
Treo trăng ngọn nứa
Mây nằn nì dỗ sao nhen lửa 
Rọi đêm.

Chót mút đường sót anh và em
Vét tàn đông hanh heo khô nỏ
Vun hoàng hôn thắp lửa
Sưởi đêm

Hat Cat
13/01 / 2017

Không có nhận xét nào :