Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

79-- RÉT RỒIRét rồi. Mưa giá ngọn dâu
Rét rồi. Đêm bỗng ôm đầu nín thinh
Rét rồi. Bóng lẫn lộn hình
Nôn nao ta lại nhớ mình. 
Mình ơi! 

Rét rồi. Đất nép vào giời  
Vẹn muôn năm cõi luân hồi hư vô.

Hat Cat đêm mưa rét
09/01/2017

Không có nhận xét nào :