Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

64 -- BẤT CHỢT

Ai từ Sắc giới đến ?
Ai từ Hư vô về ?
Theo mây ngàn lãng đãng 
Gặp nhau nơi cõi Mê...

Xanh biếc hình Thỏ ngọc,
Đỏ rực bóng Ác tà.
Ai pha hoàng hôn tím? 
Ai tô ánh trăng ngà?!

Bồng bềnh trong sóng mắt 
lênh đênh ta với ta...
Nghe thu về xao xác
Tiếng hạc lưng trời xa...

Có phải duyên ngàn kiếp ?
Có phải nghiệp vạn đời?
Ai chắp cành liền cánh,
Giữa ngàn muôn chơi vơi?
... ...
Ta đi về vương vấn
Chát mặn cả biển sầu. 
Ta đi về ràng buộc
Nhói buốt trời thương đau...

Bồng Lai xa tít tắp !
Biết đi đâu? 
Về đâu?!

Không có nhận xét nào :