Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

108--- BỀ BỘN chiều rẽ đôi
 gió rẽ đôi
Nỗi nhớ tơ sen
vương đầu xanh cành gẫy.

Ngày đen đặc
Tết đen đặc
Cắn duôi phố, xe người ních chặt
Ta một mình con ngõ vắng hoe.

không đến 
không đi
lơ lửng tình không hẹn.

Tết không nhau
quẩt ương
đào nghẹn
Sắt se nỗi nhớ tàn đông.

mong ngóng
chờ trông
muôn nỗi ai bề bộn.

Không có nhận xét nào :