Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

73-- BẠC

Kết quả hình ảnh cho bạcbẽo

Bạc như vôi nhỉ, cuộc người
Đồng tiền khóc, đồng tiền cười lùng quanh.
Nam mô lợi, nam mô danh
Vái van Phật đặng lềnh phềnh lên mây
Thói tham: tham tỉnh, tham say
Thò lò sáu mặt vòng quay thụt thò

Vằn vèo trôn ốc tối mò
Đồng tiền nóng lạnh tha hồ múa may
Vênh vao của nả vơi đầy
Thò tay vét cạn mỏng dầy nghĩa nhân.

Vàng trăm nén, bạc ngàn cân
Cũng sao đổi được Phật Tâm cửa Thiền.

Lời rằng : Thiên ngoại hữu Thiên
Hào quang chìm giữa nhớ quên cõi đời.

Hat Cat 05/01/2017

Không có nhận xét nào :