Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

54 - MONG MANH

mong manh xám một con thuyền
trong veo cành lá nghiêng nghiêng bóng chiều
mây pha sắc nước in rêu 
thảng đâu đây - tiếng sáo diều bâng quơ...

Không có nhận xét nào :